[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự thính phiên chất vấn tại Thượng viện và Hạ viện Australia

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 1/12/2022) Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 1/12/2022 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự thính phiên chất vấn tại Thượng viện (truyền hình trực tiếp) và phiên chất vấn tại Hạ viện Australia (truyền hình trực tiếp).

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự thính phiên chất vấn tại Hạ viện Australia, chiều 1/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự thính phiên chất vấn tại Hạ viện Australia, chiều 1/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự thính phiên chất vấn tại Hạ viện Australia, chiều 1/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự thính phiên chất vấn tại Hạ viện Australia, chiều 1/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự thính phiên chất vấn tại Hạ viện Australia, chiều 1/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN