[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Bí thư Thành uỷ Thượng Hải

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 10/4/2024) Chiều 10/4/2024, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN