[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe (12/2022)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 6/12/2022) Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 06/12/2022, tại thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe tại buổi hội đàm (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao vật phẩm lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ vàng lưu niệm tại Nhà Quốc hội New Zealand (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe với đại biểu (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe tại buổi hội đàm (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe (2/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN