[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 21/8/2023) Sáng 21/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose sang thăm chính thức Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose tham quan Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose tham quan Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose ký Sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)