[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp

Hà Nội (TTXVN 8/12/2022) Sáng 8/12/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/12/2022.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Sáng 8/12/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/12/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher sáng 8/12/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tại lễ đón, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ các đại biểu Thượng viện Pháp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher chụp ảnh chung tại Nhà Quốc hội, sáng 8/12/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tại lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher các đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tại lễ đón, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ các đại biểu Thượng viện Pháp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher các đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher các đại biểu Việt Nam tại lễ đón sáng 8/12/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larche. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larche tại Nhà Quốc hội, sáng 8/12/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)