[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines (11/2022)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 23/11/2022) Chiều 23/11/2022, tại trụ sở Thượng viện ở Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Philippines.

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Quang cảnh hội đàm (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Quang cảnh hội đàm (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri với đại biểu (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri với đại biểu (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri trao Nghị quyết 303, nhằm thúc đẩy quan hệ, hợp tác 2 Nghị viện giữa 2 nước cho cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri trao Nghị quyết 303, nhằm thúc đẩy quan hệ, hợp tác 2 Nghị viện giữa 2 nước cho cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri trao Nghị quyết 303 nhằm thúc đẩy quan hệ, hợp tác 2 Nghị viện giữa 2 nước tại buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu đến buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri phát biểu (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu đến buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thượng nghị sỹ Philippines tại buổi dự khán phiên họp Thượng viện (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN