[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 30/11/2022) Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 30/11/2022 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Nhà Quốc hội Australia (thủ đô Canberra), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ viện Milton Dicks. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick, ngày 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ vàng lưu niệm tại Trụ sở Nhà Quốc hội Australia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN