[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 4/6/2023) Chiều 4/6/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, tặng hoa Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và đại biểu chụp ảnh lưu niệm (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh chung (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh chung (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh chung (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN