[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán

Hà Nội (TTXVN 28/6/2022) Sáng 28/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Cung Carmelite ở Thủ đô Budapest, Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chụp ảnh chung (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chụp ảnh chung (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Thủ tướng Hungary Viktor Orbán giới thiệu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ các thành viên Chính phủ Hungary (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chụp ảnh chung (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Quang cảnh cuộc hội kiến (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Quang cảnh cuộc hội kiến (6/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN