[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Chiều 7/1/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)