[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (12/2022)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 6/12/2022) Chiều 6/12/2022 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trao đổi tặng phẩm lưu niệm (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trao đổi tặng phẩm lưu niệm (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern với các đại biểu (6/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN