[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand (12/2022)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (5/12/2022) Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 5/12/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ vàng lưu niệm tại Phủ Toàn quyền New Zealand (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN