[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr (11/2022)

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 23/11/2022) Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Philippines, chiều 23/11/2022, tại Thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ vàng lưu niệm tại Dinh Tổng thống (23/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN