[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách '50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam'Argentina: Hiện tại và tương lai'

Hà Nội (TTXVN 25/4/2023) Sáng 25/4/2023 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách “50 năm quan hệ ngoại giao Argentina-Việt Nam: Hiện tại và tương lai.”

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách '50 năm quan hệ ngoại giao Argentina-Việt Nam: Hiện tại và tương lai.' (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách '50 năm quan hệ ngoại giao Argentina-Việt Nam: Hiện tại và tương lai.' (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Giám đốc Học viện ngoại giao Argentina Eduardo Lionel Demayo phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách '50 năm quan hệ ngoại giao Argentina-Việt Nam: Hiện tại và tương lai.' (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quang cảnh cuộc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách '50 năm quan hệ ngoại giao Argentina-Việt Nam: Hiện tại và tương lai.' (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina Eduardo Félix Valdes phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu Việt Nam dự cuộc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)