[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại học RMIT, Australia

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 2/12/2022) Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 2/12/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày Diễn văn chính sách của Chủ tịch Quốc hội tại Viện Chính sách Việt Nam – Australia (Đại học RMIT, thành phố Melbourne).

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện chính sách Australia - Việt Nam, chiều ngày 2/12/2022(giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Đại biểu dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Đại biểu dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời một số câu hỏi về giải pháp nhăm thúc đẩy quan hệ hai nước tại Viện chính sách Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN