[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức New Zealand (12/2022)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 3/12/2022) Chiều 3/12/2022 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand từ ngày 3 - 7/12.

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt ở New Zealand tại lễ đón (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt ở New Zealand tại lễ đón (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt ở New Zealand tại lễ đón (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt ở New Zealand tại lễ đón (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại New Zealand (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt ở New Zealand tại lễ đón (3/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN