[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 10/4/2024) Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Thượng Hải.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Lãnh đạo thành phố Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Lãnh đạo thành phố Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Lãnh đạo thành phố Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Lãnh đạo thành phố Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện kiều bào ở Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện kiều bào ở Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện kiều bào ở Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện kiều bào ở Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Sáng 10/4/2024, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)