[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 11/4/2024) Chiều 11/4/2024, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

  • Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Vương Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Vương Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Vương Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Vương Ninh phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN