[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Clark của Philippines (11/2022)

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 25/11/2022) Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Philippines, sáng 25/11/2022, tại Thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Agnes VST Devanadera, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Clark (CDC).

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Agnes VST Devanadera, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Clark (25/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Agnes VST Devanadera, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Clark (CDC) (25/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu (25/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Agnes VST Devanadera, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Clark (25/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Agnes VST Devanadera, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Clark (25/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN