[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp, làm việc với lãnh đạo các tập đoàn Bangladesh

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 22/9/2023) Chiều 22/9/2023, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Doreen; Tập đoàn Monem, Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Bangladesh.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Monem ông A. Gafur Abdul Monem. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Doreen Firoze Asad. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Doreen Firoze Asad (bên trái); Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Monem, ông A. Gafur Abdul Monem (bên phải). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Doreen Firoze Asad. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)