[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các chính đảng tại Bangladesh

Hà Nội (TTXVN 22/9/2023) Sáng 22/9/2023 tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh; Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam Shamsher M. Chowdhury. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam Shamsher M. Chowdhury. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh – Việt Nam Shamsher M. Chowdhury tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh – Việt Nam tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức hình sự kiện có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam Shamsher M. Chowdhury. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dhaka Md. Sameer Sattar. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dhaka Md. Sameer Sattar. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Monjur Quader, Phó Chủ tịch Cấp cao Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Monjur Quader, Phó Chủ tịch Cấp cao Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)