[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thống đốc tỉnh Davao của Philippines (11/2022)

    Nhân vật liên quan

    • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 24/11/2022) Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Philippines, chiều 24/11/2022, tại Thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Corazon Manalyaon, Thống đốc tỉnh Davao.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Corazon Manalyaon, Thống đốc tỉnh Davao (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Corazon Manalyaon, Thống đốc tỉnh Davao (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Corazon Manalyaon, Thống đốc tỉnh Davao chụp ảnh lưu niệm với đại biểu (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Corazon Manalyaon, Thống đốc tỉnh Davao chụp ảnh lưu niệm với đại biểu (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN