[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Hà Nội (TTXVN 28/8/2023 Chiều 28/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam.

  • Chiều 28/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)