[Photo] Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Hà Nội (TTXVN 9/12/2022 Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 9/12/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

  • Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 9/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

  • Hình ảnh Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  • Hình ảnh Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)