Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường: Hội phải làm tốt hơn việc giám sát, phản biện để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân

Hà Nội (TTXVN 24/12/2008)

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại đại hội.ảnh: TTXVN

"Nhiệm kỳ tới, Hội phải làm tốt hơn việc giám sát, phản biện để thực thi các cơ chế, chính sách, các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ quyền lợi cho nông dân. Để làm được việc này, một trong nhiệm vụ của tổ chức Hội các cấp phải bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện những vấn đề về mất dân chủ, những vấn đề về hội viên, nông dân bị chèn ép, bị hạn chế những quyền tự do, dân chủ thì khi đó tổ chức Hội sẽ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nông dân". Đây là khẳng định của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khi trả lời với đông đảo phóng viên thông tấn, báo chí ngay sau bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, sáng 24/12/2008.

Trả lời câu hỏi xung quanh vấn đề liên kết giữa các tổ chức Hội Nông dân với các ngành, doanh nghiệp, các nhà khoa học nhằm tạo thêm sức mạnh, giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, Chủ tịch Hội Nông dân cho biết: Trong thời gian qua, việc phối hợp này đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng trong thời gian tới cần được đề cao hơn nữa. Các cấp Hội cần tăng cường đánh giá, rút kinh nghiệm và phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng đề án cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tham gia sản xuất, nhất là khâu sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Để hạn chế những thiệt hại, rủi ro mà nông dân gặp phải trong thời gian qua, nhất là về thiên tai, dịch bệnh, từ yêu cầu cụ thể của nông dân, Hội sẽ kiến nghị với Nhà nước để có những chính sách cụ thể hơn, kịp thời hỗ trợ và có thể hỗ trợ họ với tính chất là tạo ra những điều kiện cơ bản đối với từng vùng, từng khu vực, giúp nông dân giảm bớt những khó khăn thiệt hại khi rủi ro xảy ra. Ví dụ như chính sách về bảo hiểm cây trồng, vật nuôi...

Về việc khắc phục những nhược điểm mà Đại hội vừa đưa ra, Chủ tịch Hội Nông dân nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, trong quá trình hoạt động của mình, Hội cũng có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều thiếu sót. Một tồn tại lớn nhất là phát huy vai trò của tổ chức Hội thì vẫn chưa đạt hiệu quả. Ở nhiều nơi, nhiều cấp, năng lực tổ chức, thực hiện, chỉ đạo, tập hợp, hướng dẫn tuyên truyền, vận động cho hội viên, nông dân vẫn còn hạn chế. Sắp tới, Hội sẽ tập trung khắc phục, sửa chữa để làm sao có thể kết hợp được việc vừa tuyên truyền, vận động tập hợp, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ nông dân có hiệu quả hơn. Có như vậy vai trò của Hội mới được nâng lên, tạo thêm niềm tin với các hội viên, nông dân.

Về vấn đề tích tụ ruộng đất, giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất, Chủ tịch Hội Nông dân nhấn mạnh: Nông dân nếu muốn sản xuất hàng hóa, làm ăn lớn thì đương nhiên phải tích tụ đất đai, đây là vấn đề quy luật. Nhưng vấn đề hạn điền của ta hiện nay còn có những hạn chế nhất định. Việc này phải có biện pháp giải quyết. Nhưng trước mắt, phải sửa đổi Luật Đất đai, và cơ chế, chính sách cũng phải thật cụ thể. Việc sửa đổi phải tập trung mở rộng hạn điền và cả thời gian giao đất thì nông dân mới có thể yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu tình hình thực tế hiện nay. Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn cũng đã chỉ rõ, sẽ tạo ra cơ chế và điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao cải thiện đời sống, đây là điều kiện hết sức thuận lợi và chỉ có việc tạo ra cơ chế, chính sách thì Hội mới chủ động xây dựng các chương trình, các đề án và phối hợp với các bộ, ngành liên quan mới có hiệu quả. Hội đặc biệt tập trung tới công tác khuyến nông, khuyến ngư, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ.... tạo điều kiện cho họ nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao vị thế của Hội.

Trả lời câu hỏi: "Vừa qua, nông dân Đồng Nai mệt mỏi theo đuổi vụ kiện Vedan, với vai trò là chủ tịch Hội, sắp tới Hội sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi cho nông dân?" Chủ tịch Hội Nông dân cho biết: Việc tư vấn pháp lý cho hội viên nông dân là trách nhiệm của các cấp Hội ở từng địa bàn, đặc biệt là địa bàn xã, huyện. Khi có vấn đề gì thì tổ chức Hội cấp đó sẽ có trách nhiệm tư vấn, vì tư vấn pháp lý cho hội viên nông dân là trách nhiệm của tổ chức Hội, nhưng phải trên cơ sở quy định của luật pháp và phải bảo đảm yêu cầu quy định của tố tụng. Khi nào có đầy đủ yếu tố đó, Hội sẵn sàng đứng ra tư vấn cho hội viên, nông dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ. Đối với việc bảo vệ môi trường, Hội mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động hướng dẫn, Hội không có điều kiện thực hiện bằng biện pháp tài chính để thực hiện vấn đề này. Đây là thực tế, chủ yếu Hội tập trung vào những vấn đề về tư vấn pháp lý và vận động nông dân thực hiện, bảo vệ nông dân khi bị xâm hại. Tới đây, Hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước những cơ chế cụ thể để tiếp thêm sức mạnh của tổ chức Hội, giúp Hội có thêm khả năng hỗ trợ, giúp đỡ nông dân.../.

Lưu Thị Thoan