[Infographics] Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Chiều 20/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.