Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội (1964-1981)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (9/1945 đến 2/3/1946)

Chu Văn Tấn

 • Họ và tên: Chu Văn Tấn
 • Ngày sinh: 5/1909
 • Ngày mất: 22/5/1984
 • Quê quán: xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Dân tộc: Nùng
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (từ 8/1945), II, III

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI

  - Đại biểu Quốc hội khóa: II, III, IV, V, VI

  - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (9/1945 đến 2/3/1946)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1935: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 1936: Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 22/9/1940: Quân Nhật bất ngờ tấn công Lạng Sơn. Quân Pháp đồn trú tại đây hoảng loạn tháo chạy qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội này, đồng chí lãnh đạo các đội tự vệ tấn công và cướp súng của tàn quân Pháp tại đèo Tam Canh để tự vũ trang cho mình

  - 2/1941: Được bầu làm Xứ ủy viên Bắc Kỳ, phụ trách xây dựng đội du kích Bắc Sơn

  - 14/2/1941: Đội du kích Bắc Sơn chính thức được thành lập trong một buổi lễ tổ chức tại khu rừng Khuổi Nọi (nay thuộc xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã thay mặt Trung ương Đảng công nhận, trao nhiệm vụ và lá cờ đỏ sao vàng cho Đội du kích Bắc Sơn. Bấy giờ Đội gồm 32 chiến sĩ, đồng chí Lương Văn Tri làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Chu Văn Tấn được cử làm Chỉ huy phó

  - 4/1941: Nguyễn Ái Quốc từ Vân Nam qua Quảng Tây về hang Pắc Pó, Cao Bằng. Chu Văn Tấn nhận nhiệm vụ chỉ huy đội bảo vệ đưa các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh từ Việt Nam sang Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) rồi đi vòng về Cao Bằng tham dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì tại Pắc Pó vào tháng 5 năm 1941. Hội nghị này xác định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) và đồng thời chủ trương thành lập lực lượng Cứu quốc quân làm nòng cốt quân sự cho Việt Minh

  - 8/1945: Đồng chí tham gia Ban lãnh đạo tổng khởi nghĩa. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ lâm thời từ cuối tháng 8 năm 1945 đến ngày 2 tháng 3 năm 1946. Sau đó ông được cử là Phái viên của Chính phủ đi kiểm tra Khu 4

  - 1948: Đồng chí làm Khu trưởng Khu 4 rồi Chiến khu 1, Bí thư Khu ủy. Cùng năm này, ông được phong quân hàm Thiếu tướng cùng với 10 tướng lĩnh khác trong đợt phong tướng đầu tiên

  - 1949-1954: Đồng chí làm Khu trưởng, Bí thư khu ủy Liên khu Việt Bắc, Chánh án Tòa án Quân sự, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc

  - 1954-1956: Đồng chí làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Quân khu ủy Liên khu Việt Bắc

  - 1957-1975: Đồng chí làm Chính ủy, Bí thư khu ủy Quân khu Việt Bắc, Chủ tịch Ủy ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc.

  - 8/1959: Được thăng quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng

  - 1964 -1980: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa III, IV, V, VI

  - 22/5/1984: Đồng chí mất tại Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội (1964-1981)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (9/1945 đến 2/3/1946)

Chu Văn Tấn

 • Họ và tên: Chu Văn Tấn
 • Ngày sinh: 5/1909
 • Ngày mất: 22/5/1984
 • Quê quán: xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Dân tộc: Nùng
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (từ 8/1945), II, III

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI

  - Đại biểu Quốc hội khóa: II, III, IV, V, VI

  - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (9/1945 đến 2/3/1946)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1935: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 1936: Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 22/9/1940: Quân Nhật bất ngờ tấn công Lạng Sơn. Quân Pháp đồn trú tại đây hoảng loạn tháo chạy qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội này, đồng chí lãnh đạo các đội tự vệ tấn công và cướp súng của tàn quân Pháp tại đèo Tam Canh để tự vũ trang cho mình

  - 2/1941: Được bầu làm Xứ ủy viên Bắc Kỳ, phụ trách xây dựng đội du kích Bắc Sơn

  - 14/2/1941: Đội du kích Bắc Sơn chính thức được thành lập trong một buổi lễ tổ chức tại khu rừng Khuổi Nọi (nay thuộc xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã thay mặt Trung ương Đảng công nhận, trao nhiệm vụ và lá cờ đỏ sao vàng cho Đội du kích Bắc Sơn. Bấy giờ Đội gồm 32 chiến sĩ, đồng chí Lương Văn Tri làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Chu Văn Tấn được cử làm Chỉ huy phó

  - 4/1941: Nguyễn Ái Quốc từ Vân Nam qua Quảng Tây về hang Pắc Pó, Cao Bằng. Chu Văn Tấn nhận nhiệm vụ chỉ huy đội bảo vệ đưa các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh từ Việt Nam sang Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) rồi đi vòng về Cao Bằng tham dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì tại Pắc Pó vào tháng 5 năm 1941. Hội nghị này xác định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) và đồng thời chủ trương thành lập lực lượng Cứu quốc quân làm nòng cốt quân sự cho Việt Minh

  - 8/1945: Đồng chí tham gia Ban lãnh đạo tổng khởi nghĩa. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ lâm thời từ cuối tháng 8 năm 1945 đến ngày 2 tháng 3 năm 1946. Sau đó ông được cử là Phái viên của Chính phủ đi kiểm tra Khu 4

  - 1948: Đồng chí làm Khu trưởng Khu 4 rồi Chiến khu 1, Bí thư Khu ủy. Cùng năm này, ông được phong quân hàm Thiếu tướng cùng với 10 tướng lĩnh khác trong đợt phong tướng đầu tiên

  - 1949-1954: Đồng chí làm Khu trưởng, Bí thư khu ủy Liên khu Việt Bắc, Chánh án Tòa án Quân sự, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc

  - 1954-1956: Đồng chí làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Quân khu ủy Liên khu Việt Bắc

  - 1957-1975: Đồng chí làm Chính ủy, Bí thư khu ủy Quân khu Việt Bắc, Chủ tịch Ủy ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc.

  - 8/1959: Được thăng quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng

  - 1964 -1980: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa III, IV, V, VI

  - 22/5/1984: Đồng chí mất tại Hà Nội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa