[Photo] Chương trình Nghệ thuật ‘Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản’

Hà Nội (TTXVN 25/09/2022) Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" hấp dẫn, hoành tráng và đầy màu sắc tối 24/9/2022 tại lễ đón Bằng Công nhận Xòe Thái là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại.

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN phát)

 • Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" có sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN phát)

 • Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân và nhân dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN phát)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN phát)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân và nhân dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham dự của 3.000 diễn viên, nghệ nhân và học sinh tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham dự của 3.000 diễn viên, nghệ nhân và học sinh tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham dự của 3.000 diễn viên, nghệ nhân và học sinh tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Màn biểu diễn đường phố của các nghệ nhân tỉnh Điện Biên trước giờ khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”.(Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái - Tinh hoa miền di sản”. (Ảnh: TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)