[Photo] Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Ấn Độ từ ngày 5-13/2/1958

Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Ấn Độ từ ngày 5-13/2/1958, đã tạo sự gắn kết tình hữu nghị hơn nữa giữa hai dân tộc Việt Nam - Ấn Độ.

  • Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ra sân bay New Delhi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ từ ngày 5 - 14/2/1958. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

  • Nhân dân Thủ đô New Delhi chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị Ấn Độ (4/2/1958). Ảnh: Tư liệu - TTXVN

  • Nhân dân Thủ đô New Delhi nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ (5 - 13/2/1958). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Tổng thống Rajendra Prasad trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ, ngày 5/2/1958. Ảnh: TTXVN

  • Ngày 7/2/1958, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ký Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, hai nhà lãnh đạo đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tháp cổ Qutb Minar ở thủ đô New Delhi (trên) và khu lăng mộ Taj Mahal ở thành phố Agra, trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ (tháng 2/1958). Ảnh: TTXVN