[Photo] Chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Ferenc Munnich đến Việt Nam (19-27/4/1959)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Từ ngày 19 đến 27/4/1959, Thủ tướng Hungary Ferenc Munnich dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ CHND Hungary đến thăm nước Việt Nam DCCH. Trong thời gian thăm Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước CHND Hungary đã tiếp xúc rộng rãi với nhân dân và các nhà lãnh đạo nước Việt Nam DCCH; đi thăm một số thành phố, xí nghiệp, công trường, hợp tác xã nông nghiệp, cơ quan văn hóa và khoa học...

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Hungary Ferenc Münnich dự mít tinh của nhân dân Hà Nội chào mừng Thủ tướng sang thăm Việt Nam (26/4/1959). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Hungary Ferenc Münnich dự tiệc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng sang thăm Việt Nam (4/1959). Ảnh: TTXVN

  • Thủ tướng Hungary Ferenc Münnich đến thăm Cảng Hải Phòng trong chuyến thăm Việt Nam (1959). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đoàn nghệ thuật Balle của Hungary sang biểu diễn tại Việt Nam (4/1959). Ảnh: TTXVN