[Infographics] Cố Thủ tướng Abe Shinzo: Người có đóng góp lớn làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Hà Nội (TTXVN 26/9/2022) Không chỉ là chính khách có tầm ảnh hưởng sâu rộng quốc tế, khi còn tại nhiệm, cố Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho đất nước và con người Việt Nam những tình cảm đặc biệt và có sự đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.