[Photo] Công an nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Ngay sau khi ra đời, Công an Việt Nam đã bước ngay vào trận chiến đấu quyết liệt, một mất một còn với các kẻ thù giai cấp và kẻ thù dân tộc. Tổ chức các cuộc trấn áp các tổ chức phản cách mạng, phản động và bọn tội phạm hình sự, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng vừa thành lập ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

  • Lực lượng Liêm phóng và Cảnh sát tự vệ bảo vệ Bác Hồ và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh tại lễ Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945

  • Các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát Bắc Bộ trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945

  • Bác Hồ cùng các chiến sĩ cảnh vệ trên đường đi công tác ở Định Hóa (Thái Nguyên) năm 1947

  • Đội trinh sát - Sở Công an Bắc Bộ điều tra khám phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội ngày 12/7/1946

  • Tổ điệp báo A13 trực tiếp đánh đắm thông báo hạm Amyot d’Inville của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), ngày 27/9/1950, diệt hơn 200 sỹ quan, thuỷ thủ và binh lính Pháp

  • Các chiến sĩ Cảnh vệ luôn theo sát, bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ trên đường đi công tác (Việt Bắc, 1951)

  • Lực lượng Công an tham gia tiếp quản thị xã Hòn Gai – Quảng Ninh, năm 1954