[Photo] Cồng chiêng trong đời sống người Tây Nguyên

  • Phụ nữ cũng đã tập và diễn tấu cồng chiêng tại các lễ hội thu hút khách du lịch. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Những đội cồng chiêng nữ ngày một phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Cồng chiêng là nét đẹp văn hóa của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Diễn tấu cồng chiêng, múa xoang là phần không thể thiếu tại các lễ hội tại Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Cồng chiêng mang tính kết nối cộng đồng, đoàn kết rất cao. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Cồng chiêng kết nối cộng đồng các dân tộc anh em tại Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu tại các lễ hội của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

  • Cồng chiêng là nét đẹp văn hóa của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, mang tính kết nối cộng đồng rất cao. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN