[Photo] Công chúa kế vị Thụy Điển thăm Trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Hà Nội (TTXVN 6/5/2019) Tiếp tục chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/5/2019, tại Hà Nội, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thăm Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

 • Học sinh tặng hoa cho Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân trao đổi với học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Học sinh tặng quà lưu niệm cho Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree vẫy chào giáo viên và học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân trao đổi với học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân trao đổi với học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân trao đổi với học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân với giáo viên và học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân với giáo viên và học sinh trường Thực nghiệm (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thăm trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thăm trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thăm trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thăm trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thăm trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (5/2019). Ảnh: Dương Giang - TTXVN