Công đảng Hà Lan tố cáo Mỹ - Thiệu phá hoại hiệp định Paris về Việt Nam

Hà Nội (VNTTX 3/4/1975) Theo Thông tấn xã Công hòa Dân chủ Đức (ADN), ngày 2/4/1975, ban chấp hành Công đảng Hà Lan (đảng của Thủ tướng Hà Lan Giốp Đen Uyn) đã ra tuyên bố nói rằng: Sở dĩ có những sự kiện hiện nay tại miền Nam Việt Nam là vì chính quyền Thiệu đã vi phạm có hệ thống hiệp định Paris về Việt Nam