Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành thành viên GGN

Hà Nội (TTXVN 4/10/2010) Tối 3/10/2010, tại Hội nghị Mạng lưới công viên địa chất châu Âu tổ chức ở Létvốt (Lesvos), Hy Lạp, hồ sơ “Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn” của Việt Nam đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (GGN) chính thức công nhận là thành viên của GGN, kèm theo khuyến nghị Việt Nam sớm có kế hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất, văn hóa, gắn với phát triển bền vững của địa phương. Hồ sơ "Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn" là một trong sáu hồ sơ được thông qua tại hội nghị, trở thành công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên thứ hai tại khu vực Đông Nam Á được tổ chức GGN công nhận.

 
Núi đôi ở Quản Bạ (Cao nguyên đá Đồng Văn). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN.

Một thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cho biết do thời gian xây dựng gấp, hồ sơ "Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn" còn chưa đáp ứng một số tiêu chí của GGN. Tuy nhiên, với mục đích giúp Hà Giang xây dựng một mô hình điểm về Cao nguyên Đồng Văn gắn với xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững ở một địa bàn khó khăn như­ Hà Giang, đồng thời có cơ hội để quảng bá hình ảnh và khai thác tiềm năng phát triển của địa phương, đoàn Việt Nam đã nỗ lực tiếp xúc, thuyết phục thành công các thành viên Hội đồng Tư vấn GGN công nhận những giá trị di sản địa chất nổi bật (cảnh quan, lịch sử phát triển địa chất, giá trị cổ sinh địa tầng, hang động …thuộc 139 điểm di sản địa chất, trong đó có 11 điểm di sản địa chất tầm quốc tế) và các giá trị văn hóa truyền thống của 17 dân tộc đang sinh sống trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn./.