[Photo] Cột mốc chủ quyền - biểu tượng thiêng liêng trên Quần đảo Trường Sa

Hà Nội (TTXVN 22/1/2024) Cột mốc chủ quyền là nơi trang trọng nhất trên Quần đảo Trường Sa. Đây là nơi diễn ra các hoạt động quan trọng như: Chào cờ, duyệt binh,… Cột mốc không chỉ là công trình đánh dấu chủ quyền mà còn được coi như một biểu tượng, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa có ghi đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt kèm dòng chữ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

  • Thông tin về kinh độ, vĩ độ trên Cột mốc chủ quyền. 

  • Cột mốc chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa. 

  • Cột mốc chủ quyền - biểu tượng thiêng liêng trên Quần đảo Trường Sa. 

  • Những người lính Trường Sa đọc báo từ đất liền gửi tặng dưới chân Cột mốc chủ quyền đảo Đá Tây.

  • Người dân đảo Đá Tây dưới Cột mốc chủ quyền. 

  • Phút giải lao của những người lính Trường Sa. 

  • Cột mốc chủ quyền trên đảo Đá Đông B. 

  • Chiến sỹ hải quân Việt Nam canh gác bên cột mốc chủ quyền ở trung tâm đảo Trường Sa.