[Photo] Cử tri El Salvador bỏ phiếu bầu Tổng thống (2/2024)

Hà Nội (TTXVN 4/2/2024) Ngày 4/2/2024, các điểm bỏ phiếu ở El Salvador đã bắt đầu mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 cử tri El Salvador đi bỏ phiếu trong tình trạng khẩn cấp, được áp đặt trong khuôn khổ cuộc trấn áp các băng đảng của Tổng thống Nayib Bukele.

  • Điểm bầu cử Tổng thống tại San Salvador, El Salvador ngày 4/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri El Salvador bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở San Salvador ngày 4/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri El Salvador bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở San Salvador ngày 4/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN