Cuộc đi thăm Lào của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta đã thành công rực rỡ

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 199 ngày 18/7/1977