Đã gãy một cây cổ thụ tuồng...

Báo Thể thao và Văn hóa (số 32) ngày 1/2/2008