Đa số người Mỹ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 200, ngày 19/7/1995