[Photo] Đặc sắc Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ở An Giang

An Giang (TTXVN 29/5/2024) Tối 29/5/2024 (nhằm 22/4 âm lịch), tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Ban tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 phối hợp với UBND thành phố Châu Đốc và Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam tổ chức Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam về Miếu Bà ở dưới chân núi Sam, mở đầu cho Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024.

  • Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện đưa tượng Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam nhập Miếu (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Đông đảo nhân dân phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc và du khác thập phương trang nghiêm thực hiện nghi lễ đưa tượng Bà nhập Miếu (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được an vị trong Miếu Bà ở chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện đưa tượng Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam nhập Miếu (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng bà rước tượng Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam xuống Miếu (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Nghi thức nguyện hương cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Nghi thức nguyện hương cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

  • Nghi thức thỉnh Bà Chúc Xứ Núi Sam nhập Miếu (5/2024). Ảnh: Côpng Mạo-TTXVN

  • Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đình núi Sam xuống Miếu Bà thu hút hàng ngàn du khách thập phương tham dự (5/2024). Ảnh: Công Mạo-TTXVN