[Photo] Đặc sắc phong tục tế lợn đen ở Bắc Giang

Hà Nội (TTXVN 20/3/2024) Cứ vào ngày 11, 12 tháng 2 Âm lịch hàng năm, tại thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nhân dân trong thôn lại tổ chức Lễ tế lợn đen nhằm tưởng nhớ người có công với dân làng và cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân trong vùng làm ăn thuận lợi, khấm khá. Năm 2024, các cá nhân, tập thể và người dân cung tiến 19 con lợn đen, được tắm, trang trí đẹp... rước ra Nghè Tân Phượng làm lễ.

  • Đoàn rước lợn đen ra Nghè Tân Phượng để làm lễ. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

  • Đoàn rước lợn đen ra Nghè Tân Phượng để làm lễ. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

  • Đoàn rước lợn đen ra Nghè Tân Phượng để làm lễ. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

  • Nghi thức cúng lễ tại Nghè Tân Phượng. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

  • Lợn đen đã được rước và tập kết ở Nghè Tân Phượng để làm lễ. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

  • Lợn đen đã được rước và tập kết ở Nghè Tân Phượng để làm lễ. Ảnh: Danh Lam -TTXVN