[Photo] Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 7 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 20/5/2024) Sáng 20/5/2024, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

  • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN