[Photo] Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 10/3/2022) Chiều 10/3/2022, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

  • Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII báo cáo Đề án nhân sự tại đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN

  • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hồng Hảo tham luận tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN