Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam: Đồng bào Công giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo

Hà Nội (TTXVN 13/10/2018) Ngày 13/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023) chính thức khai mạc. Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phỏng vấn Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về những đóng góp quan trọng của Ủy ban và đồng bào Công giáo trong nhiệm kỳ qua; những đường hướng để phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong giai đoạn mới.

* Phóng viên: Xin linh mục cho biết những thành tựu nổi bật của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013-2018?

* Linh mục Trần Xuân Mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã động viên bà con đoàn kết, nhất là đoàn kết lương - giáo để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo; động viên người giáo dân chăm lo giáo dục y tế cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện bác ái. Bên cạnh đó, Ủy ban khuyến khích người có đạo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đồng thời kêu gọi người công giáo đoàn kết để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam kêu gọi sự đoàn kết để thực hiện tình yêu thương, bác ái và sống đạo tốt lành của người Công giáo.

* Phóng viên: Nét nổi bật trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo những năm qua là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống" Tốt đời, đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) do Ủy ban phát động đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Linh mục có thể đánh giá rõ hơn về phong trào này?

* Linh mục Trần Xuân Mạnh: Việc phát động phong trào rất hợp với lòng dân. Lương cũng như giáo nên mọi người đều tự giác đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngay tại xứ đạo mình. Đặc biệt, các linh mục luôn cố gắng khuyên bảo con chiên tích cực tham gia vào các công cuộc ích nước, lợi dân, tốt đạo, đẹp đời. Người Công giáo có hai vai như con chim có hai cánh là "Kính Chúa yêu nước".

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi… Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã về đích nông thôn mới như: huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)… Bên cạnh đó, các phong trào: xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến; Xứ, họ đạo an toàn; Xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh, Xứ đạo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa tại các xứ, họ đạo.

* Phóng viên: Đại hội lần này với chủ đề “Đồng Hành - Hiệp Thông - Phục Vụ” nhằm xác định đường hướng hoạt động cụ thể của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thời gian tới. Linh mục có thể phân tích rõ hơn về chủ đề này?

* Linh mục Trần Xuân Mạnh: Với chủ đề "Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ", Đại hội muốn người công giáo đồng hành cùng dân tộc theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra 38 năm nay. Đó là "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc đề phục vụ hạnh phúc đồng bào", đồng thời thực hiện huấn dụ của Đức Giáo hoàng: "Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt".

Đại hội lần này còn muốn nhấn mạnh cho người công giáo hai từ "Hiệp thông". Đó là người Công giáo, người con của Chúa, là con của Giáo hội phải có bổn phận tin, yêu Giáo hội, vâng lời Giáo hội, cầu nguyện cho Giáo hội và cộng tác với Giáo hội nhất là trong việc truyền giáo, cùng Giáo hội chăm lo cho mọi thành phần dân Chúa trên quê hương Việt Nam.

Với từ "Phục vụ", Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dấn thân vào đời sống xã hội Việt Nam để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, quê hương, đất nước, nhất là phục vụ cho những người nghèo khổ, bất hạnh trong vui mừng và hy vọng; tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng dân tộc và Giáo hội để góp phần hiện thực hóa phương châm “Tốt đời - Đẹp đạo” của người Công giáo.

* Phóng viên: Để phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong giai đoạn mới, theo Linh mục cần phải thực hiện những đường hướng nào?

* Linh mục Trần Xuân Mạnh: Trong giai đoạn mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo chú ý đến việc nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân, chu toàn bổn phận của người Kitô hữu; tiếp tục tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm của xã hội và của các đấng, các bậc trong Giáo hội về tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đồng thời, Ủy ban phát huy và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; xây dựng, phát triển mạnh hơn các cộng đồng dân cư đoàn kết xóm đạo bình yên, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng và củng cố Ủy ban các tổ chức đoàn kết công giáo các cấp ngày càng vững mạnh./.

Phương Nga (thực hiện)