Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 3/1/2003) Chiều 3/1/2003, Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã thành công và họp phiên bế mạc. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa được cử làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại  hội.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã tới dự.

Trong hai ngày làm việc, Đại hội đã nghe các tham luận làm  phong phú thêm Báo cáo tổng kết của ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt  Nam khóa III; khẳng định tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của  những người Công giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. Những năm qua, đồng bào công giáo cả nước đã  thực sự dấn thân theo đòi hỏi của Phúc Âm, hiện diện trong mọi lĩnh  vực của đời sống xã hội, tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và  phát triển đất nước. Những đóng góp, xây dựng của đồng bào công giáo  Việt Nam vào sự nghiệp chung của dân tộc khẳng định lòng yêu nước  được phát huy trong mỗi KiTô hữu, thể hiện niềm tin tưởng vào sự lãnh  đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước ta, dân tộc ta tới bến  bờ hạnh phúc.

Đại hội đã thông qua Điều lệ ủy ban đoàn kết Công giáo Việt  Nam (sửa đổi) phù hợp hơn với tình hình hiện nay và cử ra  ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa IV gồm 104 thành viên.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ IV cũng đã họp để  hiệp thương cử ra Đoàn Chủ tịch gồm 20 thành viên, Linh mục Nguyễn  Tấn Khóa, Chánh xứ Tam Kỳ, Chủ tịch ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh  Quảng Nam được cử làm Chủ tịch ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam  khóa IV. Ban thư ký gồm 11 thành viên do Linh mục Phan Khắc Từ, Chánh  xứ Vườn Xoài, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban Đoàn kết Công giáo  thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Tại lễ bế mạc, Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa IV đã phát biểu khẳng định: Ủy ban đoàn kết Công giáo là thành viên của MTTQ Việt Nam, các thành viên của ủy ban sẽ phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, tìm ra những giải pháp  tốt nhất để thực hiện mục tiêu "dân giàu nước mạnh xã hội công bằng  dân chủ văn minh". Chủ tịch kêu gọi các ủy viên của ủy ban Đoàn kết  Công giáo Việt Nam sẽ cộng tác tích cực để mọi đường lối chủ trương,  mục đích, yêu cầu của ủy ban do điều lệ đề ra sẽ được thực hiện tốt và cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực; kinh  tế, chính trị, văn hóa, xã hội, từ thiện bác ái.v.v.. đẩy lùi tệ nạn  xã hội.

Đại hội đã gửi thư kêu gọi các Linh mục, tu sĩ và đồng bào  công giáo trong cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, thực  hiện đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc  của đồng bào, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chung của dân tộc,  góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu  "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh".

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 7 điểm.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam đã trao Bằng khen tặng ủy ban Đoàn kết Công giáo 19 tỉnh,  thành phố và 17 vị Linh mục thuộc ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam  đã có thành tích xuất sắc vận động đồng bào công giáo tại địa phương  tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại  đoàn kết toàn dân trong 5 năm qua (1997-2002)./.

Hương Thủy