Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu Chiến binh Việt Nam: Không ngừng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

Hà Nội (TTXVN 19/12/2012) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu Chiến binh; phát huy truyền thống” Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ trong thời kỳ mới là những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận trong chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

 * Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội

Xác định rõ yêu cầu cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt để đảm bảo hoạt động của các cấp Hội thực sự thiết thực, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang đã ra Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội. Hội củng cố tổ chức các Chi hội phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư, tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…và phân công hội viên sinh hoạt theo nơi cư trú, nơi làm việc hoặc ngành nghề, có cả Chi hội nữ CCB. Đồng thời, quy định thống nhất về chế độ, nội dung sinh hoạt của Chi, Phân hội ở trong phạm vi toàn tỉnh; quy định các ủy viên Ban Thường vụ Hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện hàng tháng phải dự sinh hoạt tại Chi hội ít nhất 1 cuộc (không kể dự ở Chi hội nơi mình phải sinh hoạt). Ban thường vụ Hội CCB cấp xã hàng tháng đều phải xuống dự sinh hoạt tại tất cả các Chi, Phân hội. Nhờ đó, 5 năm qua tỉnh đã phát triển mới 3 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 14 hội cơ sở (trong đó có 1 Hội CCB cơ sở trong công ty có 100% vốn nước ngoài). Với hiệu quả hoạt động thiết thực, Hội đã thu hút được 4.627 CCB, tăng hơn 19% so với đầu nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng toàn diện các Chi hội. Đến nay, 100% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 43 % đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, là cơ sở cho các cấp Hội trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn hoạt động đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang luôn tâm đắc, kết quả của công tác xây dựng Hội là tổng hợp của nhiều mặt hoạt động về chính trị tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác kiểm tra. Đặc biệt, phải luôn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển từng bước vững chắc của Hội. Trong đó, vấn đề quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì vô cùng quan trọng. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện tốt quy trình chọn lựa, động viên các CCB có năng lực, uy tín, tâm huyết vào công tác Hội; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hàng năm, cùng với việc tổ chức tốt việc bồi dưỡng cán bộ Hội tại trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị huyện cho cán bộ từ Phân hội, Chi hội trở lên, Tỉnh Hội còn tổ chức các đợt bồi dưỡng chuyên đề báo cáo viên cấp cơ sở, hội thi cán bộ Chi hội tuyên truyền giỏi để nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Hội. Để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ Hội trong nhiệm kỳ tới đây, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang đề nghị xác định thực hiện ngay việc quy hoạch cán bộ từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Trong đó, trước hết cần quy hoạch để xác định rõ và thật cụ thể thời điểm hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí đương nhiệm để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nguồn thay thế. Có như vậy, mới khắc phục được những bất cập hiện nay và chủ động được trong công tác quy hoạch cán bộ và là điều kiện để vận động các CCB đủ tiêu chuẩn, có uy tín, tâm huyết vào công tác Hội. Hội cũng thống nhất cao với quan điểm cùng với việc động viên CCB thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phải hết sức quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CCB; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; kết hợp hài hòa giữa hoạt động chính trị với hoạt động xã hội. Để đạt hiệu quả trong phong trào CCB giúp nhau thoát nghèo, vươn lên khá giả, phải có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Hội cấp trên, nhất là đối với những nơi còn khó khăn. Hội đề xuất tiếp tục mở rộng các mô hình, điển hình của phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng tiêu chí CCB làm kinh tế giỏi và đề nghị thêm tiêu chí CCB kinh doanh giỏi để làm mục tiêu phấn đấu cho CCB và các cấp Hội.

Mặt khác, Hội cần có nhiều hình thức tiếp tục tập hợp, phát huy nguồn lực của các doanh nhân, doanh nghiệp CCB trong sự nghiệp giảm nghèo, làm giàu của CCB, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đất nước. Bên cạnh đó, đưa vào phương hướng nhiệm vụ “Các cấp Hội đẩy mạnh vận động CCB tích cực tham gia xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã với quy mô thích hợp” bởi đây cũng là việc để CCB góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới. “Lớp cha trước, lớp con sau...” Thực hiện Nghị quyết liên tịch của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Yên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa hai tổ chức, hai thế hệ, với khẩu hiệu: “Lớp cha trước, lớp con sau; đã thành đồng chí chung câu quân hành”. Hội - Đoàn cùng nhau chăm lo xây dựng thế hệ trẻ, xây dựng các mô hình, các phong trào để củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh, vận động phát triển hội viên, đoàn viên, giáo dục cho các thế hệ cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức tiến thủ, rèn luyện nhân cách, thẩm mỹ để trở thành người có ích trong xã hội.

Các cấp Hội đã vận động được đa số hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trẻ là đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động và luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Đoàn. Qua đó, giúp củng cố 148 Chi đoàn và Đoàn cơ sở từ yếu kém vươn lên hoạt động khá; cảm hóa, giáo dục 625 thanh thiếu niên hư trở thành người tốt. Hội cũng tham gia bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp được 1.895 đảng viên mới, trong đó có 284 Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng phong trào hoạt động của Đoàn ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh việc chăm lo xây dựng các tổ chức Hội - Đoàn ở địa phương, các cấp Hội còn tích cực tạo mối quan hệ mật thiết với các tổ chức Đoàn trường học. Mỗi dịp lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, Hội đều phối hợp với tổ chức Đoàn tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử giữa các thế hệ, tái hiện những trận chiến đấu anh dũng của dân và quân ta trong các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Hai bên còn phối hợp tổ chức hội trại, hành quân về nguồn và nhiều hoạt động tiếp bước truyền thống, tri ân “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”..., giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và xây dựng lòng yêu nước quê hương đất nước, hun đúc lý tưởng cách mạng. Mối quan hệ giữa Hội và Đoàn ngày càng được khẳng định thông qua việc vận động thanh niên trong độ tuổi đăng ký tham gia khám tuyển và hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để giữ gìn hòa bình, độc lập, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; vận động tập hợp Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục phát huy truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương.

Thông qua hoạt động phối hợp, nhiều mô hình Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã được thanh niên học tập, phát triển và nhân rộng, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho thanh niên, trong đó chú ý đến lực lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương. Tình cảm, sự chỉ bảo ân cần của cán bộ, hội viên CCB đã góp phần củng cố thêm sức mạnh, niềm tin cho các cấp Hội và Đoàn vững chí, bền lòng, xung kích trên mọi mặt trận. Các thế hệ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân đã trở thành những tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay tự mình soi rọi vào đó mà học tập và sống sao cho xứng đáng. Có thể nói, trong những năm qua việc phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Yên đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần động viên đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để giúp nhân dân xây dựng cuộc sống mới.

* Giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa, đem lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi CCB tỉnh Thanh Hóa là đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp Hội trong tỉnh coi đây vừa là tinh thần trách nhiệm cao cả vừa thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ - người Cha muôn vàn kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động và gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, có cách làm tích cực, tìm tòi, sáng tạo và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư đã xuất hiện và được phát huy. Chỉ trong thời gian ngắn, hưởng ứng Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do cấp ủy địa phương phát động, 32/32 tổ chức Hội trực thuộc tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các cuộc thi từ cơ sở đến thành phố, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia, cổ vũ của đông đảo CCB và nhân dân địa phương. Hội CCB huyện Hậu Lộc tổ chức đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước các buổi sinh hoạt Chi hội. Hội CCB huyện Thạch Thành mua tặng mỗi gia đình hội viên CCB một tấm ảnh Bác Hồ để treo ở nơi trang trọng. Hội CCB huyện Như Xuân xây dựng “Ống tiết kiệm mang hình ảnh Bác” ở tất cả các Chi hội. Hội CCB huyện Như Thanh phát động thi đua và tổ chức bình xét, “Tuyên dương vợ CCB tiêu biểu làm theo lời Bác”. Những việc làm trên đều khởi phát từ cơ sở, được Hội CCB các cấp tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương và nhân rộng thành phong trào chung của toàn tỉnh. Hưởng ứng cuộc thi viết “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”, CCB toàn tỉnh đã có hàng vạn bài dự thi; nhiều tổ chức hội được Đảng bộ các cấp khen thưởng; 2 hội viên CCB đoạt giải nhất, giải nhì toàn tỉnh.

Từ năm 2010, Hội đã xây dựng chủ điểm “CCB làm theo lời Bác Hồ dạy” trên ấn phẩm “Thông tin CCB Thanh Hóa”; triển khai tham gia cuộc thi viết “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”. Những việc làm trên đã góp phần rất quan trọng cho công tác tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong những năm gần đây, xuất phát từ yêu cầu thực tế ở địa phương, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các huyện vùng cao biên giới, vùng đồng bào có đạo.

Đồng thời, quan tâm hơn đến các lĩnh vực công tác có nhiều khó khăn, phức tạp như: Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, khu đô thị, hành lang giao thông; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động hết sức tích cực và làm chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đa số cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ý thức tự giác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân được nâng lên; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, tiềm năng của các thế hệ CCB đã được phát huy mạnh mẽ; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới tiếp tục được củng cố, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, hướng tới những nét đẹp văn hóa truyền thống, những giá trị tư tưởng, đạo đức cao cả.

Hội CCB Thanh Hóa đã bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức để rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, theo 8 chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Hội CCB Việt Nam. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, lấy việc “làm theo” là chủ đạo trong tất cả các hoạt động Hội, trong tu dưỡng rèn luyện của mỗi cá nhân, trong vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức. Những năm tới, Hội sẽ chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ và thực hiện cuộc vận động “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”./.

                                                                                                                            Thanh Hòa