[Photo] Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam (22-25/11/2003)

  • Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV (11/2003). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam, ngày 24/11/2003, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng bức trướng của BCH Trung ương Đảng chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV (11/2003). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

  • Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV ra mắt Đại hội (25/11/2003). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN