Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 25/11/2003) * Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam * Kêu gọi nông dân cả nước ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần  trách nhiệm, sáng 25/11/2003, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội  Nông dân Việt Nam đã thành công tốt đẹp.          

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng bí  thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt Nam, các đồng chí  nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng,  Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQVN. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức  Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng. Ngay tại phiên khai mạc, thay  mặt Ban Chấp hành TƯ Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Đại  hội bức trướng mang dòng chữ: “ Giai cấp nông dân và Hội Nông dân  Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông  thôn“.          
Đại hội đã nghe hàng chục tham luận, ý kiến phát biểu của  các đại biểu trong nước và quốc tế; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc,  mang tính lý luận và thực tiễn vào dự thảo báo cáo, dự thảo Điều lệ  sửa đổi, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân  Việt Nam khóa III.          
Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã tham gia ủng hộ quỹ “Ngày  vì người nghèo“ được 56.568.000 đồng.          

Đại hội đã bầu 120 đồng chí có đầy đủ phẩm chất và năng lực  vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ  2003-2008. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên và bầu 21 đồng chí vào  Ban thường vụ. Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư  tỉnh ủy Hà Giang được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Các  đồng chí Hoàng Diệu Tuyết, Nguyễn Hữu Mai, Phạm Quang Tôn, Lê Hoàng  Minh, Hà Phúc Mịch được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam  khóa IV.          

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân  Việt Nam khóa IV gồm các nội dung: Thông qua Báo cáo của Ban chấp  hành Trung ương Hội khóa III về phong trào nông dân, nông nghiệp,  nông thôn, hoạt động của Hội 5 năm 1998-2003 và phương hướng,  nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm  kỳ IV(2003-2008); thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi);  Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH TƯ Hội Nông dân Việt  Nam khóa IV; giao cho BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV  tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, ý  kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trước  khi ban hành chính thức; giao cho BCH và các cấp hội xây dựng kế  hoạch và chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ IV. Đại hội kêu gọi  nông dân cả nước phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của giai cấp  nông dân và Hội Nông dân Việt Nam vơi tinh thần “đòan kết, đổi mới,  dân chủ, phát triển“, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu,  nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước.          

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Kỳ,  Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Hội Nông dân Việt Nam khóa IV  sẽ cùng HND các cấp nỗ lực giúp nông dân vượt lên trong công cuộc xóa  đói giảm nghèo, thi đua làm giàu, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa;  phối hợp với các ngành tạo ra sức mạnh và vị thế của người nông dân  thời kỳ mới, phấn đấu đưa số hội viên nông dân cả nước lên 13-15  triệu người.          

* Tại buổi họp báo ngay sau lễ bế mạc, Chủ tịch Hội Nông dân  Việt Nam Vũ Ngọc Kỳ đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên trong  nước và quốc tế về nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương HND khóa IV;  việc thực hiện qui chế dân chủ ở nông thôn; mục tiêu công nghiệp hóa,  hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhiệm kỳ này.../.                                      

Bích Thủy - Đỗ Quyên